Ordförandes hälsning.

 

Gamlakarleby Manskör har fyllt sina modiga 106 år och lever bättre än åldringar i den åldern förväntas leva. 

Vår dirigent Martti Laitinen  har träget arbetat med kören för att sätta sin prägel på GM. Fortfarande uppskattar vi hans stora kunskap, klara målsättningar och krävande övningar.  När GM stolt demonstrerar sina forna paradnummer nickar han allvarligt och säger: "Inte illa, men det kan bli bättre", och undret har skett  - vi har blvit bättre! Inte bara enligt egen åsikt utan också enligt våra trogna åhörares. Med Martti sjönk körens medelålder till en början från 72  till 68 år men medelåldern sjunker hela tiden, vi har fått några nya yngre sångare. GM är på gång! 

Under höstterminen 2019 gav vi tillsammans med broderkörerna i Kronoby och Terjärv  en konsert för att fira Manskörsångens i Finland 200 år. Vi besökte Östermyra på Svenska dagen och sjöng för en rätt stor publik. Man understöder det svenskspråkiga på ett föredömligt sätt från stadens sida. Kören sjöng vid de stupades gravar och på sjukhuset  6.12 samt vid de Vackraste Julsångerna 22.12.   Tillsammans med andra lokala körer medverkade GM för att fira staden Gamlakarlebys 400 år  med projektet "400 röster" (som de facto var 600 röster!). Konserten hölls 18.1 2020.  Men bäst vi övade för vår traditionella Vappkonsert kan man säga att blixten slog ner, inte bara i vår kör och hela landet utan i hela världen.   En viss fru Corona blandade sig i leken och inget är som förr. Senaste övningen hölls 9 mars 2020, men efter det avslutades verksamheten. Ingen vappkonsert, ingen sång i Västra Parken. Vi hoppades att fru Corona lugnat sig till medlet på augusti då det var tänkt att GM skulle sjunga vid de tvåspråkiga Hembygdsdagarna i Karleby, men så skedde inte. Vår tidning Nattens Dagblad utkom senaste år med viss fördröjning, i år har nr 86 utkommit.  På allmänhetens i Svensk-Finland begäran har Nattens Dagblad - Första Boken och Nattens Dagblad andra Boken, med ett  urval ur NaDa tidningarna getts ut av Labyrinth Books.Vi konstaterar med glädje att många finlandssvenskar ville gå i Språkbadsskolan för "grundsprååtji".  

Sångartinget i Mariehamn blev inte av, Det senaste budet är att det sker våren 2023.  Sång och Musikfesten i Helsingfors i juni 2021 blev uppskjuten till juni 2022.  Vi lever i hoppet att vaccinationsprogrammet för oss gamyler och andra skall resultera i att Coronan tar sin Mats ur skolan och vi småningom kan börja det nya normala ! Den som lever får se. Vi lever i hoppet.

GM fyller allt jämt en viktig funktion som kultur- och traditionsbärare i vår goda stad och svenska Finland med, vill vi anspråkslöst påpeka.

                                  GM är ortens enda svenskspråkiga manskör.

Vi har en inspirerande  och kunnig dirigent.

Vi bjuder på kamratskap, humor och gemenskap.

Vi ordnar trevliga korvaftnar och konsertresor.

                 Fortsättningsvis tror vi att vi kan utvecklas som sångare             

Vi sjunger gammalt och nytt.

                                                              Hellre och bra.

 

                                                           Lars Junell

                                                           ordförande