Ordförandes hälsning.

 

Gamlakarleby Manskör har fyllt 104 år men lever ännu i högönsklig välmåga. 

Vår nya dirigent är Martti Laitinen som trots sin ungdom redan hunnit bli mus. dr. Vi har  hunnit ha honom en hel termin och lärt oss att uppskatta hans stora kunskap, klara målsättningar och ganska krävande övningar.  När GM stolt demonstrerar sina forna paradnummer nickar han allvarligt och säger: "Inte illa, men det kan bli bättre", och undret sker hela tiden - vi blir bättre!  Med Martti sjönk körens medelålder till en början från 72  till 68 år men medelåldern sjunker hela tiden. Vi har sångare som är mellan 19 år och 85 år. GM är på gång! 

Under vårterminen 2019 har vi övat för att tillsammans med andra körer på Långfredag 19.4 kl 18 framföra Franz Liszts "Via Crucis". Samtidigt övar vi för vår traditionella Vappkonsert 30.4 kl 18 på Jungsborg och för vår sångarresa till vänorten Härnösand 10-12.5 däe Allmänna Sången är våra värdar. Före det blir det  traditionella  vårsånger i Västra parken tillsammans med finska körsångare.

En stor och glad nyhet är att vår berömda tidning Nattens Dagblad förstås utkommer till Valborg men inte nog med det. På allmänhetens i Svensk-Finland begäran utkommer Nattens Dagblad - Boken. Ett  urval ur NaDa under 85 år. Vi hoppas och tro att många finlandssvenskar vill skaffa sig detta unika verk för studier i Språkbadsskolan för "grundsprååtji". GM fyller en viktig funktion som kultur- och traditionsbärare i vår goda stad och svenska Finland med vill vi anspråkslöst påpeka.

                                  GM är ortens enda svenskspråkiga manskör.

Vi har en inspirerande  och kunnig dirigent.

Vi bjuder på kamratskap, humor och gemenskap.

Vi ordnar trevliga korvaftnar och konsertresor.

                 Fortsättningsvis tror vi att vi kan utvecklas som sångare             

Vi sjunger gammalt och nytt.

                                                              Hellre och bra.

 

                                                           Lars Junell

                                                           ordförande