Ordförandes hälsning.

 

Gamlakarleby Manskör har fyllt 104 år men lever ännu i högönsklig välmåga. 

Vår nya dirigent är Martti Laitinen som trots sin ungdom redan hunnit bli mus. dr. Vi har  fått ha honom två terminer och lärt oss att uppskatta hans stora kunskap, klara målsättningar och ganska krävande övningar.  När GM stolt demonstrerar sina forna paradnummer nickar han allvarligt och säger: "Inte illa, men det kan bli bättre", och undret sker hela tiden - vi blir bättre!  Med Martti sjönk körens medelålder till en början från 72  till 68 år men medelåldern sjunker hela tiden. GM är på gång! 

Under höstterminen 2019 skall vi tillsammans med broderkörerna i Kronoby och Terjärv ge en konsert för att fira Manskörsångens i Finland 200 år. Vi ser också fram emot att tillsammans med andra lokala körer fira stadens 400 år  med projektet "400 röster". Konserten blir  18.1 2020. Vi besöker Östermyra (Seinäjoki) på Svenska dagen 6.11, vi sjunger vid de stupades grav 6.12 och vid "De vackraste julsångerna" i Gamlakarleby kyrka.  Samtidigt övar vi givetvis för vår traditionella Vappkonsert 30.4 kl 18 på Jungsborg. Före det blir det  traditionella  vårsånger i Västra parken tillsammans med finska körsångare.

Vår berömda tidning Nattens Dagblad utkommer förstås som vanligt till Valborg  men inte nog med det. På allmänhetens i Svensk-Finland begäran har Nattens Dagblad - Första Boken med ett  urval ur NaDa utkommit och vi hoppas kunna presentera  Nattens Dagblad -Andra boken lagom till jul. Vi har konstaterat att många finlandssvenskar ville gå i Språkbadsskolan för "grundsprååtji" redan med den första boken och hoppas givetvis på att studierna fortsätter med den andra boken. GM fyller en viktig funktion som kultur- och traditionsbärare i vår goda stad och svenska Finland med vill vi anspråkslöst påpeka.

                                  GM är ortens enda svenskspråkiga manskör.

Vi har en inspirerande  och kunnig dirigent.

Vi bjuder på kamratskap, humor och gemenskap.

Vi ordnar trevliga korvaftnar och konsertresor.

                 Fortsättningsvis tror vi att vi kan utvecklas som sångare             

Vi sjunger gammalt och nytt.

                                                              Hellre och bra.

 

                                                           Lars Junell

                                                           ordförande